ŚRODA

Dyktando i poprawa.

Ćwiczenia w szukaniu rzeczowników oraz tworzenie przymiotników z rzeczowników np. grzyb – grzybowa, matka-matczyne.

Obliczenia matematyczne w zakresie 100. Porównywanie liczb.

WF: ćwiczenia skoczne i zapoznawanie się z krokami tańca nowoczesnego,

Edukacja muzyczna: śpiew piosenki z rytmicznym chodzeniem, klaskaniem. Powtórzenie nazw solmizacyjnych i poznanie nazw literowych dźwięków. Wykonanie ćw. 1-3, s.94.