WTOREK

Na pierwszej lekcji odbyła się próba.

KĆ: 58,59, 66,67

Wypowiedzi na temat, do czego wykorzystywany jest internet i jak bezpiecznie z niego korzystać na podstawie przeczytanego wiersza M. Przewoźniaka Jak się nie zaplątać. Zapisywanie wad i zalet internetu. Porządkowanie i zapisywanie wyrazów w kolejności alfabetycznej. Rozwijanie zdania. Utrwalenie pisowni wyrazów z „u” na początku i na końcu wyrazu. Zapoznanie z informacjami na temat zmian zachodzących w przyrodzie. Czytanie wiersza D. Gellnerowej Jesień u fryzjera. Utrwalenie pisowni czasowników z końcówką -uje. Odmiana czasowników przez osoby. Uzupełnianie tekstu z lukami podanymi czasownikami w odpowiedniej formie.

Matematyka (M): s. 88, zad.8

Praktyczne wykorzystywanie wiedzy o odjemnej, odjemniku i różnicy.

Doskonalenie tańca.