Poniedziałek, 22.06.2020

  1. W ćwiczeniach z języka angielskiego wykonaj zad.1 str.22.
    Zadanie polega na napisaniu co ma dana dziewczynka. :
    She’s got… – „Ona ma…”

Wpisujemy pierwsza literę imienia dziewczynek.