Podpisywanie umów z rodzicami na nowy rok szkolny 2020/2021

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA NA CZAS PODPISYWANIA UMÓW NA NOWY ROK SZKOLNY

Cel procedury:

Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny na czas podpisywania umów na terenie Szkoły Podstawowej „Naukowa Wyspa” w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19

Ogólne zasady postępowania:

  1. Podpisywanie umów na nowy rok szkolny odbędzie się w dni robocze w terminie od 13 – 24 lipca 2020 roku, w godzinach 7.30 – 14.30 na terenie Szkoły Podstawowej „Naukowa Wyspa”
  2. Na termin podpisania umowy należy umówić się telefonicznie pod numerem 534 869 128 w dni robocze w godzinach 7.30 – 14.30.
  3. Do budynku mogą wejść tylko osoby zdrowe.
  4. Osoby przebywające w kwarantannie lub osoby, które z innych powodów nie będą mogły podpisać umowy we wskazanym terminie zobligowane są do poinformowania o tym fakcie w celu ustalenia dogodnego terminu.
  5. Prosimy o przybycie na miejsce punktualnie o umówionej porze, zadzwonienie dzwonkiem i oczekiwanie na pracownika. Przed wejściem do budynku szkoły należy założyć maseczkę ochronną, a po wejściu obowiązkowo zdezynfekować ręce.
  6. W przypadku oczekiwania przed budynkiem szkoły, prosimy o zachowanie dystansu społecznego zarówno w stosunku do oczekujących osób, jak i pracowników placówek.

Dziękujemy,
Zespół Naukowej Wyspy

 

Rodzice uczniów klas II – VII, którzy ubiegają się o miejsce w naszej szkole oraz rodzice uczniów klasy I, którzy znajdują się na liście rezerwowej, proszeni są o kontakt po 24 lipca