Piątek, 19.10.2018

Ciekawe portrety.

Wysłuchanie ze zrozumieniem tekstu Ciekawe portrety. Doskonalenie techniki czytania tekstów na różnych poziomach. Warto ich znać! Królowa Bona. Podawanie nazw warzyw i układanie ich według kolejności alfabetycznej. Zaznaczanie kolorem informacji prawdziwej i nieprawdziwej. Komponowanie posiłku z produktów. Zrób to sam! Wykonanie warzywnego portre­tu według podanego wzoru lub własnego pomysłu. Doskonalenie umiejętności odejmowania z przekroczeniem progu dziesiątkowego z wykorzystaniem drzewek i grafów. Rozwiązywanie zadań tekstowych.