Czwartek, 27.09.2018

Informatyka: pulpit, ikona, start, wybór programów. Praca w Paint, minimalizowanie i maksymalizowanie okna programu, wyłączanie programu. Wykonywanie zadań edukacyjnych.

Powtórzenie alfabetu, wyodrębnianie samogłosek, układanie zgodnie z kolejnością alfabetyczną. Przypomnienie wiadomości o głosce, literze i sylabie – liczenie ich.

WF: zabawy na świeżym powietrzu.

W domu: tabliczka mnożenia i dzielenia w zakresie 100 oraz dodawanie i odejmowanie w zakresie 100.

Proszę pamiętać o poniedziałkowym Dniu Głośnego Czytania – każdy uczeń niech przygotuje krótki fragment do 10 zdań ulubionej lektury. Zachęcam do przebrania się za ulubioną książkową postać.