Wtorek 6.10.2015

Sprawdzian umiejętności z części polonistycznej i przyrodniczej.
Układanie całodniowego jadłospisu – zgodnie z zasadami zdrowego odżywiania. Ćwiczenia w zapisie wyrazów we właściwych formach. Ćwiczenia w czytaniu na podstawie poczytanki „Co jemy na śniadanie?”
Zabawa monetami groszowymi. Obliczenia pieniężne. Utrwalanie dodawania dziesiątkami.

Jak uczyć dzieci empatii?

Na samym wstępie warto wytłumaczyć najważniejsze zagadnienie poniższego tekstu.
Empatia – jedna z ważniejszych umiejętności życiowych. Jest zdolnością odczuwania stanów psychicznych, emocjonalnych u innych osób, to także umiejętność przyjęcia ich sposobu myślenia, próba spojrzenia z ich perspektywy na rzeczywistość.

Wiek 6-11 lat to czas, gdy dzieci bardzo uważnie obserwują kontakty międzyludzkie, koncentrują się na nawiązaniu kontaktów z rówieśnikami, ale to także czas, gdy dzieci bywają okrutne i ignorują sygnały empatyczne (zwłaszcza, gdy tak jest im tak wygodniej). W sprzyjającym otoczeniu dziecko z radością zaangażuje się w niesienie pomocy potrzebującym.

Propozycja kilku zabaw uczących empatii.

Mów, co czujesz
To zasada, którą należy stosować codziennie, mimochodem. Nazywajmy swoje uczucia, emocje: jestem szczęśliwy, bo… cieszę się, gdy… jestem wściekły, bo… jest mi smutno, gdy… I nie chodzi tu tylko o sprawy związane z dzieckiem ; nie wstydźmy się powiedzieć: jestem rozżalony, bo ktoś mi w pracy sprawił przykrość;. Prośmy dziecko, żeby samo nazywało swoje uczucia i pokażmy mu, że je rozumiemy i współodczuwamy razem z nim (np. tak mi przykro, że się uderzyłeś, pewnie cię boli?).

Maski
Jeśli widzimy, że dziecko czuje do kogoś lub czegoś niechęć, dokucza mu (może to być nielubiany kolega, zwierzę itp.) wtedy sięgnijmy po maskę. Można wykonać ją z papieru (usta powinny być odsłonięte), a nawet przygotować całą sylwetkę. Następnie zaproponujmy dziecku, żeby spróbowało sobie wyobrazić, że to ono jest tą osobą/zwierzęciem. Niech spróbuje opowiedzieć co czuje w sytuacji gdy… i to opisujemy różne sytuacje (zaobserwowane lub wymyślone). Warto też nakłonić dziecko do próby wymyślenia, jak w tej sytuacji powinno się zachować. Później należy zamienić się miejscami. Opis sytuacji wymyślonej przez dziecko może być ważną wskazówką.
Jeśli Wasze dziecko jest wyjątkowo zgodną i lubiącą świat osobą, można stworzyć maskę zwierzęcia gatunku, któremu grozi wyginięcie.

Książki
Czytanie głośne książek to fantastyczna okazja do wczuwania się w sytuację innych. Dlatego czytając dziecku książkę pytajmy: jak myślisz, co poczuł bohater? Co powiedziałbyś, gdybyś był na jego miejscu? Jak ty byś sobie poradził?

Razem
Zaangażujcie się całą rodziną w jakąś akcję pomocy innym. Możecie wspierać jedną z wielu akcji charytatywnych (kwestując na ten cel), przygotować paczkę dla dzieci z domu dziecka, wspierać kogoś z najbliższego otoczenia, zaproponować starszej osobie wyprowadzanie psa itp. Niech to będą w miarę regularne działania, a nie jednorazowe uspokojenie sumienia.

Jestem tobą
Zabawa polega na umówieniu się, że zamieniamy się rolami. Dorośli staja się dziećmi, dzieci dorosłymi. Można też namówić do zamiany między sobą rodzeństwo. Zabawa może trwać godzinę lub cały dzień. Można też wyobrazić sobie, jak to jest, gdy jest się niepełnosprawnym, „obcym”, odmiennym.

Czapka empatka
Może być to zwykła czapka, może też być wykonana z papieru czy specjalnie ozdobiona (jej przygotowywanie to dobra okazja do rozmów czym jest empatia). Kiedy widzimy, że dziecko jest pełne emocji, załóżmy czapkę i opowiedzmy, co naszym zdaniem czuje w tym momencie. Nakłaniajmy je do zakładanie tej czapki, kiedy my jesteśmy pełni emocji (nie tylko negatywnych!).

Twoje dziecko uczy się interakcji z innymi ludźmi przez obserwację twoich zachowań i zachowań innych osób. Pokaż mu jak być uprzejmym i miłym, w jaki sposób możesz sprawiać innym radość. Udzielając pomocy członkom rodziny, koleżankom, kolegom lub innym osobom w potrzebie – sam nauczysz swoje dziecko jak być osoba empatyczną.

 

 

“Co dzień mądrzejsze – 365 gier i zabaw kształtujących charakter, wrażliwość i inteligencję emocjonalną dziecka” D. Chapman Weston i M. S. West.

Poniedziałek 5.10.2015

Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
Na podstawie przeczytanego tekstu „Łyżka i widelec” odbyła się pogadanka na temat zdrowego odżywiania się. Uzupełnianie zdań wyrazami. Samodzielne pisanie zdań. Rozwiązywanie rebusów.
Liczby w zakresie 100 – ćwiczenia w rozbijaniu liczby 100 na dziesiątki.