W najbliższym czasie napiszemy kartkówkę, która będzie obejmować takie zagadnienia jak :

  • głoska, litera i sylaba ( omawialiśmy szczegółowo w klasie IV) ;
  • podział spółgłosek : miękkie , twarde ;
  • reguły tworzenia opowiadania z dialogiem.

Przy liczeniu głosek pamiętamy o :

a) dwuznakach (np. sz, cz)

b) literze „i” – jeśli występuje przed samogłoską , jest jedynie zmiękczeniem poprzedzającej ją spółgłoski!

 

Miękkość spółgłoski zaznaczamy :

  • za pomocą litery „i”
  • kreską nad literą (znakiem diakrytycznym  miękkości, np. ś, ź, ć)

UWAGA!

Miękkość spółgłosek występujących przed SAMOGŁOSKĄ zaznaczamy wyłącznie za pomocą litery „i”

🙂

Reguły tworzenia opowiadania z dialogiem (hasła do przypomnienia) :

a) narrator   b) czas przeszły lub teraźniejszy  c) wstęp, rozwinięcie, zakończenie  d) tytuł

Dialog :

myślnik, wielka litera, myślnik ,mała litera , znak interpunkcyjny

– Mam nadzieję, że z kartkówki będą same piątki – powiedziała pani Gosia.

🙂 🙂