12 listopada nie pracujemy

Drodzy Rodzice!

Weszła w życie ustawa,

według której 12 listopada 2018 będzie dniem wolnym od pracy.

W tym dniu
w przedszkolach, szkołach
i placówkach oświatowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.